Kim jesteśmy?

Lecimy wysoko  

Patrzymy szeroko, kreujemy, inspirujemy. Marzymy o edukacji, która wybiega poza podstawę programową i poza oceny, która skupia się na zainteresowaniach i możliwościach dzieci. Obserwujemy dzieci na różnych poziomach edukacji i widzimy, że nauka może być zachwycająca i wywołująca uśmiech. 

Budując programy szkoleniowe opieramy się o wiedzę i metodykę, ale nade wszystko stawiamy na praktyczne działania. Pracujemy warsztatowo, udostępniamy programy, materiały i scenariusze, by nauczyciel kończący szkolenie miał gotowe narzędzia do działania. 

Znasz nas już jako FUNimki ? Teraz już jako WYSOKIE LOTY – nabrałyśmy mocy w skrzydła – uzyskałyśmy akredytację Kujawko -Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Wpis do Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli wydanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu ?

Wspieramy nauczycieli, którzy tak jak my chcą lecieć wyżej ?

Z nami pofruniesz wysoko ? 

Agata SŁOWIK

Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki i specjalności Oligofrenopedagogika ale także nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Na co dzień wspieram branżę edukacyjną realizując projekty dla żłobków, przedszkoli i szkół w zakresie zajęć ogólnorozwojowych, więc aktywnie uczestniczę w procesie edukacyjnym i obserwuję rozwój dzieci  na każdym poziomie edukacji. Odwiedzam placówki z zajęciami przyrodniczymi, naukowymi, muzycznymi, sensorycznymi ale także organizuję w nich koncerty oraz wydarzenia z rodzicami lub eventy okolicznościowe. 

Jestem autorką szkoleń dla opiekunów żłobków, nauczycieli przedszkoli i szkół z zakresu edukacji artystycznej, przyrodniczej, matematycznej, polonistycznej, muzycznej. Realizuję szkolenia badawcze, sensoryczne i patriotyczne. 

Uważam, że edukacja to przede wszystkim relacja. Wspieram nauczycieli w budowaniu bliskiej i przyjacielskiej relacji z dziećmi i rodzicami. 

Na co dzień prowadząca aktywność edukacyjno – szkoleniową ale także buduje i realizuje atrakcyjne wydarzenia dla rodzin, dzieci i seniorów.

Sylwia SIKORA

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (wychowanie wczesnoszkolne i nauczanie muzyki). Na co dzień pracuje jako wychowawca przedszkolny oraz współproawadzi GRUPĘ EVENTOWĄ FUNimki. Organizuje i prowadzi animacje oraz szkolenia dla nauczycieli i animatorów. Autorka wielu programów animacyjnych m.in. : PiPPi i jej wybryki”,”Akademia Pana Kleksa” i wielu innych. Dodatkowo prowadzi zajęcia umuzykaniające wg teorii E.E.Gordona dla tych najmłodszyczh dzieci w wieku od 0 do 3 roku życia oraz naukę gry na ukulele dla najmłodszych.