Jesteśmy akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli nadaną przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty. Uzyskaliśmy także wpis do niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wydanego przez Marszałka Kujawsko – Pomorskiego.
Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli, wydawane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli
Daje to także możliwość finansowania szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli,
na podstawie Karta Nauczyciela – art. 70a 3a